Om tilstandsrapporter

Huseftersynsordningen har eksisteret siden 1. januar 1996. Ordningen er frivillig, men anvendes i langt de fleste handler med enfamiliehuse. Huseftersynsordningens hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med fysiske mangler og skjulte skader ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg. Huseftersynsordningen indebærer, at køber som udgangspunkt ikke over for sælger kan påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, når køber inden købsaftalens indgåelse fra sælger har modtaget en tilstandsrapport om bygningernes fysiske tilstand, en elinstallationsrapport om bygningernes elinstallationer og et tilbud om ejerskifteforsikring, hvor sælger tilbyder at betale køber halvdelen af forsikringspræmien. Anvendes huseftersynsordningen frigøres sælger således for sit almindelige sælgeransvar samtidig med, at ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. 

Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af en bygningsgennemgang, der altid foretages af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. Bygningsgennemgangen har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder.
KHB Consult Tilstandsrapport

Følgende karakterer benyttes som standard i tilstandsrapporten: 
  • IB – Ingen bemærkninger
  • KO – Kosmetiske skade – Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
  • K1 – Mindre alvorlige skader – Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
  • K2 – Alvorlige skader – Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
  • K3 – Kritiske skader – Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.
  • UN – Bør undersøges nærmere – Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
Sælgers oplysninger til tilstandsrapporter

Som en integreret del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen, f.eks. om tidligere udførte reparationer samt viderebringelse af reel viden om skader, der måtte være på salgstidspunktet. Sælger er således ikke fritaget for sin loyale oplysningspligt.
Hvis du skal have udført en tilstandsrapport, har du mulighed for at udskrive et sælger oplysninsskema fra nedenstående link og udfylde mest muligt inden huseftersynet.

Skemaet kan hentes her.

Spidskompetencer er

  • nybyggeri, herunder projektering,
  • energirammeberegning
  • energimærkning.
KHBConsult Duer på tag

KHBConsult

Adresse:
Istedgade 2, 7500 Holstebro

Mobil: 2427 5130
Telefon: 9742 3399

Mail: KHBConsult